เรียกใช้งานได้ที่  www.sdumail.dusit.ac.th     หรือ ช่องทางตรงที่
1. นักศึกษา  ที่ www.outlook.com/mail.dusit.ac.th
2. บุคลากร  ที่ www.outlook.com/dusit.ac.th

 office 365 คือ MS.office เวอร์ชันออนไลน์  โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการใช้โปรแกรมบน PC ไปใช้โปรแกรมบน Cloud computing ทำให้การใช้ software สำนักงานยุคใหม่ เช่น Word, Excel, Powerpoint, Onenote,  Publisher,  Access  และ Outlook[ระบบอีเมล์ ] ที่สามารถใช้โปรแกรมเหล่านี้ได้บนทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  

รูปแบบอีเมล์ ที่กำหนดให้นักศึกษาใช้งานเป็นดังนี้ 

ประเภทนักศึกษา รูปแบบ email ตัวอย่าง
1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี uตามด้วยรหัสนักศึกษา@mail.dusit.ac.th u60114442001@mail.dusit.ac.th
2.นักศึกษาระดับปริญญาโท gตามด้วยรหัสนักศึกษา@mail.dusit.ac.th g60114442001@mail.dusit.ac.th
3.นักศึกษาระดับปริญญาเอก dตามด้วยรหัสนักศึกษา@mail.dusit.ac.th d60114442001@mail.dusit.ac.th
4.บุคลากร ชื่อภาษากังกฤษ_นามสกุล 3 ตัวแรก@dusit.ac.th thunya_klu@dusit.ac.th
 รหัสผ่าน ค่าเริ่มต้นกำหนดเป็น  วันเดือนปี พ.ศ. เกิด  เช่น  01082537 **หากเคยเปลี่ยนรหัสผ่านให้ใช้รหัสผ่านตัวล่าสุดที่เคยเปลี่ยน  **

 

คู่มือการใช้งาน

 คู่มือการใช้งานระบบอีเมล์มหาวิทยาลัย  คลิกที่นี่ ( Download File)
คู่มือการติดตั้งระบบเมล์  บนมือถือระบบปฎิบัติการ  IOS  คลิกที่นี่ ( Download File)
คู่มือการติดตั้งระบบเมล์  บนมือถือระบบปฎิบัติการ Android 4.0.4  คลิกที่นี่ ( Download File)
คู่มือการติดตั้งระบบเมล์  บนมือถือระบบปฎิบัติการ Android 4.1.2  คลิกที่นี่ ( Download File)
คู่มือการติดตั้งระบบเมล์  บนมือถือระบบปฎิบัติการ Android 7.1.0  คลิกที่นี่ ( Download File)
คู่มือการใช้ Group Mail คลิกที่นี่ (Download File)

มีอะไรเด่นใน Office 365
1.คุณสมบัติดั้งเดิมที่นิยมไม่เสื่อมคลาย การใช้งานอีเมล์ (Exchange Online)  ขนาดกล่องจดหมาย 50 GB มีปฏิทินนัดหมาย (Calendar)
  และพื้นที่เก็บข้อมูลในคลาวด์ (Onedrive ได้ 1 TB) พร้อมให้นักศึกษาได้ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกแพลตฟอร์มชั้นนำ
2.เสริมสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาด้วยกันมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การสร้างกลุ่มเพื่อการทำงำนกลุ่มร่วมกันด้วยคุณสมบัติ Team Site
และอาจนำไปปรับใช้เพื่อกิจกรรมอื่นๆได้อีกด้วย
3.ขยายประสิทธิภาพการทำงานเอกสาารแบบมาตรฐานเดียวกันกับ Office เวอร์ชั่นใหม่ล่ำสุด
นักศึกษาสามารถใช้งานโปรแกรม Office WebApp นี้ผ่านระบบคลาวด์นี้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่ง  Office365
ให้บริการ MS Office แบบออนไลน์  มีบริการดังนี้  Word, Excel, Powerpoint,  Onenote,
Outlook, Publisher, และ Access
4.สร้างนักศึกษาให้คุ้นเคยกับรูปแบบการสื่อสารแบบมืออาชีพด้วย Skpe for business  ในการเสริมสร้างการเรียนรู้  เช่น
การนัดประชุมกลุ่มเพื่อพูดคุย หรือทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อของเวลา และสถานที่ พร้อมกันนั้นยังรวมสีสันของความสนุกสนาน
แบบ Social Networking เช่นพวก  Newsfeed และ People แบบที่นักศึกษายุคใหม่คุ้นเคย